Glossary

MySQL - MySQL er en flertrådet SQL-databaseserver som understøtter mange samtidige brugere. SQL (Structured Query Language) er det mest populære databasesprog i dag. MySQL er et klient/server-program der består af en server (mysqld) og mange forskellige klientprogrammer.

Se mere

Microsoft SQL er en Relations Database Management System RDMS, Hvis opgave er at gemme og hente data ved kald fra andre applikationer, lokalt og i netværket.

Se mere

Vad er DevExpress

Se mere

Vad er REDGATE?

Se mere

Visual Studio - det er en framework for ASP.NET og C # web-projekter.

Se mere

C# (pronounced 'see sharp') is a multi-paradigm programming language, encompassing strong typing, imperative, declarative, functional, generic, object-oriented (class-based), and component-oriented programming disciplines. It was developed by Microsoft within its .NET initiative and later approved as a standard by Ecma (ECMA-334) and ISO (ISO/IEC 23270). C# is one of the programming languages designed for the Common Language Infrastructure.

Se mere

Scrum er en agile udviklingsmetode skabt i starten af 1990'erne, med meget fokus på projektledelse.

Se mere

Visual Basic for Applications (VBA) er et Microsoft programmerings sprog udviklet på basis af Visual Basic.

Se mere

Visual Basic .NET (VB.NET) - is an object-oriented computer programming language that can be viewed as an evolution of the classic Visual Basic (VB), which is implemented on the .NET Framework. Microsoft currently supplies two major implementations of Visual Basic: Microsoft Visual Studio, which is commercial software and Microsoft Visual Studio Express, which is free of charge.

Se mere

Active Server Pages (ASP) - also known as Classic ASP or ASP Classic, was Microsoft's first server-side script-engine for dynamically-generated Web pages. Initially released as an add-on to Internet Information Services (IIS) via the Windows NT 4.0 Option Pack (ca. 1998), it was subsequently included as a free component of Windows Server (since the initial release of Windows 2000 Server). ASP.NET has superseded ASP.

Se mere

ASP.NET - is a Web application framework developed and marketed by Microsoft to allow programmers to build dynamic Web sites, Web applications and Web services.

Se mere

Structured Query Language eller SQL er det mest udbredte programmeringssprog til relationelle databaser. Det er blevet standardiseret i flere omgange som SQL-92 og SQL-1999, men de fleste databasesystemer har deres egne udvidelser. Sproget dækker både definition af databaser og manipulation af data. SQL er et deklarativt programmeringssprog, hvilket vil sige, at man kun beskriver, hvad der skal ske, men ikke hvordan det sker.

se mere

Microsoft Office Access - tidligere kendt som Microsoft Access, er et database system fra Microsoft der kombinere selve databasen (Microsoft JET Engine) med en grafisk bruger flade (GUI) og software udvikling værktøjer.

Se mere

Sharepoint / Access Service MS Access kan hoste hele applikationer på Sharepoint via Sharepoint Servicesen; Acces service. Det er ideelt hvis I hurtigt og let vil skabe en online portal med data delt mellem mange brugere på forskellige lokationer.

Se mere